Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp Emesco JSC

 Địa chỉ: 56/102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội

 Điện thoại : (04).3 869.3881 Fax: (04). 3868.9682 

 Email : emesco@vnn.vn

 Website : www.emesco.com